V návaznosti na plánovaný seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, který je určen pro zájemce o výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, si znovu dovolujeme v příloze zaslat základní podmínky pro 3. kolo kotlíkových dotací a propagační materiál, u kterého prosíme o zachování grafického vzhledu a obsahu.

Ještě jednou připomínáme, že se seminář uskuteční ve středu dne 11. 9. 2019 od 16:00 hodin v Zasedací místnosti bývalého Okresního úřadu ve Strakonicích, Smetanova 533, Strakonice.

S pozdravem

Ing. Václava Válková
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76  České Budějovice
ID DS: kdib3rr
valkova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 239

 

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace
Kotlíkové dotace naposledy ve vašem kraji - informační leták