Návrh závěrečného účtu Svazku města a obcí okresu Strakonice

za rok 2018

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Svazek měst a obcí okresu Strakonice za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2018