Návrh závěrečného účtu Svazku obcí šumavského Podlesí

za rok 2018

 

 

Návrh závěrečného účtu SOŠP dle paragrafů 2018
Návrh závěrečného účtu SOŠP dle účelových znaků 2018
Návrh závěrečného účtu SOŠP dotace 2018
Návrh závěrečného účtu SOŠP Fin-2-12M 2018
Návrh závěrečného účtu SOŠP finance 2018
Návrh závěrečného účtu SOŠP majetek 2018
Návrh závěrečného účtu SOŠP příloha 2018
Návrh závěrečného účtu SOŠP rozpočtové hospodaření 2018
Návrh závěrečného účtu SOŠP rozvaha 2018
Návrh závěrečného účtu SOŠP výkaz zisků a ztráty 2018
Zprava o výsledku přezkoumáni hospodařeni SOŠP 2018
Inventarizační zpráva k 31.12.2108
Návrh závěrečného účtu SOŠP hlavní kniha 2018