(kliknutím zpět na úvodní stránku)

 

 

Drážov

obec spadající pod obecní úřad

 

MAPA

Kliknutím na obrázek - samostatná (větší) fotografie.


letecký snímek 1

letecký snímek 2

letecký snímek 3

Obecní úřad - dříve škola


Č. popisné 7

První dochovaná písemná zmínka o Drážovu je z roku 1318. Nejvýznamnější stavbou je kaple na návsi, která je současně památkově chráněným objektem. Dalším památkově chráněným objektem je č. p. 7, který je však přestavěn.


Kaple

Průměrná nadmořská výška Drážova je 660 m. n. m.
Na návsi je autobusová zastávka a požární zbrojnice. Drážov má obytnou, kulturní, správní i výrobní funkci. V sídle je obecní úřad spolu s lidovou knihovnou. Smíšená prodejna byla uzavřena v roce 2017 (EET?). Na obecním úřadu je možné využít občany počítač připojený na INTERNET. U požární nádrže na jihozápadním okraji Drážova je sportovní hřiště.
Nejvíce obyvatel měl Drážov ve druhé polovině 19. století a na začátku 20. století. Poté stav obyvatel klesl. Katastrální území Drážova se rozkládá na 305 ha.

Náves


Náves


Nová pohlednice Drážova

Nová socha u kapličky

 

Nová socha u kapličky


Kronika Drážova z roku 1889

Historické fotografie z Drážova.
Na první je brána do chalupy č. 7 u Novotných.
Na druhé hospodáři před chalupou č. 10 u Machů.
od leva Josef Mach, Matěj Rezek, Jan Dolíška, Josef Seník, Jan Sváta, Jaroslav Novotný, ???.
Na třetí je náves Drážov
zleva Vondrů chalupa, kousek Kovářů chalupy, Kašperů chalupa a Machů chalupa.

Hospodáři před Machů chalupou

Náves

Brána do chalupy č. 7

?????

Vlevo fotografie z Drážova z let cca 1927 až 1930 (foto před č. p. 7, na zadní straně je uvedeno "z Drážovského věnečku 19.1.1930" nebo rok 1927?). Rádi bychom uvítali, pokud někdo z pamětníků poskytne jakékoli informace (na OÚ Drážov, e-mail jinse@email.cz). Děkujeme.

Staré kulisy a opona divadelního spolku v Drážově

 

Vývoj počtu obyvatel 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1990
Drážov 247 215 214 142 131 98 105 123
Vývoj počtu domů 1930 1950 1970 1990
Drážov 40 42 27 32
Výpis z "Lexikon obcí pro Čechy - 1904"

 

poslední aktualizace
22.12. 2008