KVÁSKOVICE v 19. století

 

Paní Miloslava Sankotová již několik roků vlastní chalupu v Kváskovicích a zajímalo ji, kdo ji postavil a jaká chalupa tam stála dřív a tak se podívala do historických map a do matrik a trochu to rozšířila na celou vesnici. Výsledek poslala ke zveřejnění na stránkách obce, protože si myslí, že to bude zajímat i jiné lidi. Jedná se o přístupné údaje většinou z 19. století. Děkujeme.

/11.4.2014 opraven letopočet u č. 2 a doplněno č. 12/

 

č. 1 u Petrů

Petr, sedlák

 

Petrovi zde žili již v 17. st., jiné jméno se zde nevyskytuje

 

č. 2 u Štětinů

Štěpánek, sedlák

 

rovněž zde nikdo jiný nežil

r. 1871 se nar. Fr. Štěpánek, syn Josefa Štěpánka, sedláka

 

č. 3 u Krejčů

Petr, domkář, 1824

Petráš, domkář, 1845

Pilný

Bártíková

 

r. 1886 Josef Petráš, domkář, syn Jana Petráše, domkáře

dům zřejmě nestojí, býval před číslem 2, dnešní č. 3 je v Chalupách

 

č. 4 u Štveráků

Štěpánek, sedlák

 

žili zde pouze Štěpánkovi

 

č. 5 u Charvátů

Štěpánek, domkář

 

r. 1870 je zde  Jan Štěpánek, chalupník, syn Jana Štěpánka z č. 5, chalupníka

 

č. 6 u Šoulů

Šoul, sedlák

Beran

 

r. 1871 Matěj Šoul, sedlák, syn Martina Šoula z č. 6

též: u Rundů

 

č. 7 u Štěpánů

Štěpánek

Kajd

Šoul

Kus (1824)

 

r. 1870 Jan Štěpánek, chalupník, syn Josefa Štěpánka z č. 7, sedláka

r. 1872 Jakub Hradecký, sedlák z Kváskovic č. 7, syn Jana Hradeckého z Krušlova, sedláka

 

č. 8 u Jonášů

Matoušek, chalupník

Rychtář

 

r. 1858 Jan Rychtář, podruh, jeho otec ve Vísce

r. 1878 stále Jan Rychtář

r. 1888 Frant. Rychtář, hudebník, syn Václava Rychtáře, domkáře a Anny Matoušek z č. 8

r. 1889 *  Frant. Petr, + 1963 jeho otec Václav Petr, podruh z Kváskovic č. 8, syn Fr. Petra, domkaře z č. 14 a Magdaleny Kotek z č. 14

r. 1890 Tomáš Kuril, zedník z č. 5 si vzal dceru Jana Rychtáře,

r. 1894 už bydleli v č. 8

 

č. 9 u Metličků

Junek, domkař

Mácha

 

r. 1831 Matěj Junek, policajt, syn policajta

r. 1850 Jan Trmata, syn Martina Trmaty z č. 21

r. 1863 Josef Mácha, sedlák

r. 1893 Karel Junek, hostinský, syn Václava Junka, domkáře z Kvásk. č. 9 a Marie rozené Bárta z č. 20

 

č. 10 u Máchů

Mácha, sedlák 1829

Petráš

Hodoušek, podruh ze Zálesí

 

č. 11 u Česánků

Kollman

Štěpánek 1837

Česánek, sedlák

 

r. 1837 Tomáš Česánek

r. 1863 Fr. Česánek, syn Tomáše Česánka, sedlák, žení se s Magdalenou Štěpánkovou z č. 7, narodil se jim syn Karel

r. 1863 Anna Pilný, svobodná podruhyně, porodila dceru Marii, otec 0

 

č. 12 u Bártů

Štverák

Mácha

Bárta, podruh 1825

Novák, sedlák 1835

Bárta sedlák 1847

 

r. 1886 * Fr. Šochman, otec Jan Šochman, chalupník z Kvás. č. 12, syn Tomáše Šochmana, sedláka z Mladíkova a Anny, roz. Zátka ze Žáru

r. 1888 Josef Cuhra, chalupník, syn + Benedikta Cuhry, rolníka z Hoslovic a matky (???) z Hoslovic jeho ženou se stala Josefa, vdova po zemřelém Janu Šochmanovi rolníku v Kváskovicích č. 12

 

č. 13 u Brabců

Mácha

Kluch 1826

Brabec 1825, 1834 sedlák

 

r. 1877 Frant. Brabec, sedlák, syn + Václava Brabce

 

č. 14 u Linhartů

Matoušek

Petr

Kotek 1820

 

Kateřina 1838-1918, zemřela ve Čkyni, dcera Fr. Petra z Kv. č. 1, sedláka

r. 1847 Fr. Petr

r. 1873 Václav Petr, podruh

r. 1877 *Marie Petr, otec Václav Petr, podruh syn Fr. Petr z č. 14 a Magdaleny rozené Kotek z Kv. č. 14

r. 1881 *Anna Švarc, otec Jakub Švarc, domkář, syn Jana Švarce podruha z Bukovníka č. 41

r. 1884 *Frant. Švarc

též: u Kolců

 

č. 15

Matoušek

Kluch 1825

Novák 1840

Hofbauer 1852, chalupník

Turek

 

r. 1834 Svatopluk Chyba

r. 1850 Bohumil Hlavsa

r. 1858 Bedřich Hofbauer revírník

r. 1870 *Anna Stahl, otecVílém Stahl lesní, syn Jana Stahla nadlesního ze Štěkně

r. 1877 Josef Matějček podruh

 

zřejmě zbourané, toto číslo má nové stavení na místě stodoly

 

č. 16

vůbec žádné údaje

 

č. 17 u Čuláků

Vojtěch 1837, chal.

Kovárna 1821, dom.

 

r. 1873 Josef Vojtěch, domkář, syn Fr. Vojtěcha domkáře z č. 17

 

č. 18 u Uhlířů

Staněk

Nový

 

Nový pohůnek, r. 1824 Matějček 1840, domkář, jeho otec z Chvalšové

r. 1858 Fr. Roth domkář, syn sedláka z Čestic

r. 1878 Nový

r. 1888 Jan Jun, domkář, syn domkáře Matouše Juna z Kustré Lhoty

 

č. 19 u Drmolů

Cuhra, domkář 1824

 

r. 1858 Jan Cuhra domkář

 

č. 20 u Ševců

Bárta domkář, 1832

 

r. 1858 Fr. Bárta, muzikant

r. 1882 *Fr. Petr, jeho otec Václav Petr podruh, syn Fr. Petra domkáře z č. 20 a Magdaleny roz. Kotek z č. 14

 

č. 21 u Jousefů

Trmata chalupník

Potužník

Junek

 

r. 1761 si Josephus Trmata z Hoslovic vzal Rozinu Bártovou, dceru Martina Bárty z Kv. č. 12

r. 1773 se jim nar. V č. 21 syn Martin, který ze dvou manželství měl 15 dětí, několik jich zemřelo

r. 1817 *syn Martin, r. 1839 si vzal Rozálii Bárta z č. 20, po její smrti se znova oženil

r. 1873 syn Martin si vzal Rozálii Buriánovou

r. 1888 *Václav, jejich syn, který si r. 1914 vzal Terezii Štěpánkovou z Drážova

 

č. 22

pastouška

 

r. 1837 Jakub Šoul, domkář, syn Josefa Šoula, domkáře z Kv. č. 26

r. 1885 Fr. Bouda, obecní slouha, syn matěje Boudy, slouhy a Anny roz.Vojtěch z č. 24

 

č. 23 u Šoulů

Bouda

Havlík

Šoul

Bárta

Mácha, domkář 1830

Štěpánek

 

r. 1825 Bárta domkář, syn Bárty z č. 12

r. 1847 Václav Štěpánek domkář syn sedláka ze Zálesí č. 2

r. 1875 Josef Štěpánek domkář, syn +Václava Štěpánka z K. 23

 

č. 24 u Hlinků

Motyka 1820

Štětina 1820

Chasa 1831, chalupník

Nový

Vojtěch

Bouda

 

r. 1847 Matěj Bouda, podruh

r. 1868 Fr. Trnka podruh, jeho otec Martin Trnka domkář Kv. č. 3

r. 1868 *dítě Marii Chasové, svobodné dceři domkáře

r. 1895 *Antonie, otec neuveden, matka Antonie Králová z Drážova 32, dítě +1895

r. 1896 *Marie Dušková, matka stejná = Antonie Králová, za otce se přihlásil Václav Dušek nádeník v Kv. č. 24, syn Vojtěcha Duška z Modlešovic

 

č. 25 u Máchů z Chalup

Mácha domkář

Matěj 1824 domkář

Hlavsa

Brabec

 

r. 1858 matěj Bouda podruh

r. 1863 Benediktu Máchovi se narodila dvojčata

r. 1872 Jakub Pilát domkář, syn +Tomáše Piláta z Daníče

r. 1884 Anna Petr, otec Václav Petr podruh, syn Fr. Petra domkáře z Kv. č. 14 a Magdaleny roz. Kotek z Kv. č. 14

r. 1888 Václav Cuhra, zedník v nájmu v Kv. č. 25, syn Jana Cuhry domkáře z Kv. č. 19

 

č. 26 u Česánků z Chalup

Kahuda

Rožánek

Šoul 1822 domkář

Bárta 1834

 

r. 1837 Josef Brabec chalupník

r. 1851 JánTtrmata podruh, syn Martina Trmaty domkáře z Kv. č. 21

r. 1863 Marie Brabec má dítě s Václavem Kahudou, vojákem. Dítě dostalo jméno Václav, r. 1882 + Fr. Trnka podruh, syn Martina Trnky domkáře z Kv. č. 3

r. 1893 Václav Petr podruh, syn Fr. Petra domkáře z Kv. č. 14 a Magdaleny roz. Kotek z č. 14

 

č. 27

Kluh / Kluch

 

r. 1840 Benedikt Kluh myslivec, jeho otec v č. 15

r. 1858 Josef Urbánek tovaryš zednický

r. 1867 *Marie, dcera Václava Kluha chalupníka, jeho otec vrchnostenský revírník dítě zemřelo

 

Kde bylo toto stavení???

 

č. 28 u Novejch

Šoul

Soura

Hodoušek

 

r. 1825 Jiřík Soura podruh

r. 1870 Fr. Štěpánek, domkář, syn Josefa Štěpánka z Koustré Lhoty

r. 1880 Jan Hodoušek, krejčí a podruh, syn + Václava Hodouška z Kv. č. 10 a Josefy roz. Mácha z č. 10

 

č. 29 u Bednářů

Štěpánek

 

Matěj Štěpánek domkář a bednář, syn Josefa Štěpánka, sedláka z K. č. 2

 

č. 30 u Laznů

Trnka

 

Fr.Trnka, domkář, syn + Martina Trnky domkáře z K. č. 3

 

č. 31 u Kozáků

Roučka

 

Václav Roučka domkář, syn Vavřince Roučky podruha z Vísek č. 20

 

č. 35

Zahradník

Honza

 

r. 1897 Josef Zahradník dělník, syn Fr. Zahradníka, zedníka ve Strašicích

r. 1897 Josef Honza nádeník, syn domkáře z Kůstré Lhůty

 

kde bylo???

dnešní č. 34 zřejmě nestálo

 

č. 38

??? Rychtář

 

č. 39

??? Rychtář