UDĚLENÍ ZNAKU A VLAJKY OBCI DRÁŽOV

Rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 9 z 21. června 2018 byly Obci Drážov uděleny symboly, a to znak a vlajka na základě žádosti zaslané starostkou Obce Drážov Poslanecké sněmovně dne 24. 10. 2017.

Znak a vlajky byla Obci Drážov udělena na slavnostním shromážděné dne 17. 9. 2018.

Z několika návrhů znaků a vlajek předložených heraldikem Miroslavem J. V. Pavlů vybralo zastupitelstvo na svém zasedání dne 11. října 2017 (usnesení č. 51/2017) jeden návrh.

Znak
Znak malý
Znak obrys
Znak obrys malý
Vlajka

Dokumenty související s udělením znaku a vlajky Obci Drážov

Symbolika návrhů znaku a vlajky Obce Drážov - heraldik Miroslav J. V. Pavlů
Žádost Obce Drážov na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
Rozhodnutí Parlamentu ČR č. 9/2018 o udělená znaku a vlajky Obci Drážov
Udělení znaku a vlajky Obci Drážov Parlamentem
Pozvánka na slavnostní udělení znaku a vlajky

Fotografie se slavnostního udělení znaku a vlajky Obci Drážov