Hospodaření SOŠP 2017

 

FIN 2 12M 2017
Návrh ZÚ SOŠP 2017 majetek
Návrh ZÚ SOŠP 2017 rozpočtové hospodaření dle tříd
Přehled dotací
Příloha
Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOŠP 2017
ZÚ SOŠP 2017