Obec Drážov

 

Schválený závěrečný účet za rok 2017

 

 

Dokumenty k závěrečnému účtu za rok 2017

 

Tabulka FIN 2-12M

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

Přezkoumání hospodaření

Hodnotící zpráva